ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az Indamailt, ingyenes e-mail szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Fjordmail International AS (székhelye: Henrik Ibsens gate 42, 0255 Oslo, Norvégia) megbízásából az Info 2007 Kft. (székhelye: 7622 Pécs, Nagy Lajos király útja 14. fszt. 3.; a továbbiakban: Szolgáltató) biztosítja az alábbi feltételekkel.

1. A rendszert használó személy, szervezet (a továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy egyetért a jelen felhasználási feltételekkel.

2. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a Felhasználó által megadott azonosító alapján elektronikus levélcím és postafiók felállítása, fenntartása, illetve a levelek jelszóval védett elolvasásának, új levelek létrehozásának és elküldésének lehetővé tétele az interneten keresztül. Szolgáltatás tartalmazhat egyéb, itt fel nem sorolt lehetőségeket is Felhasználó számára.

3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítést követően a felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A felhasználási feltételeket a Szolgáltató rendszeresen áttekinti és aktualizálja, alapvető jogokat és szolgáltatás-komponenseket nem érintő változások esetén erről a Felhasználót külön nem értesíti. A felhasználási feltételek aktuális változata mindig elérhető a http://indamail.hu/aszf weboldalon.

4. Kizárólag a Felhasználó felelős leveleinek tartalmáért, az azokból eredő károkért a Szolgáltatót nem terheli felelősség. A Felhasználó a Szolgáltatáson keresztül nem küldhet olyan tartalmú leveleket, amelyek törvényt, egyéb jogszabályt vagy szerzői jogot sértenek, ilyen anyagot vagy ilyen tartalmú weboldalra mutató linket tartalmaznak (például pornográf anyagok, vírusok stb.). A Felhasználó a Szolgáltatást nem használhatja kéretlen (reklám-) levelek (SPAM), lánclevelek, egyéb levélszemét stb. küldésére és ilyen levelekre adott válaszok fogadására. Amennyiben a Felhasználó a jelen pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató minden külön értesítés nélkül megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését a Szolgáltatáshoz.

5. A Felhasználó felelős a Szolgáltatáshoz kapcsolódó jelszavának illetve egyéb adatainak megőrzéséért. A szolgáltató a jelszó elfelejtése esetén kizárólag az "elfelejtett jelszó" menüpontban és ad lehetőséget annak pótlására kizárólag abban az esetben, ha a Felhasználó korábban megadta egy másik email elérhetőségét (alternatív emailcímét), semmilyen más módon nem lehetséges ez.

6. A Szolgáltatás igénybevételéhez a Felhasználónak bizonyos személyes vonatkozású adatait a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. Szolgáltató vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az adatvédelmi törvénynek illetve az index.hu adatvédelmi elveinek (http://index.hu/adatvedelem) megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy vezeték- és keresztneve, valamint azonosítója az általa a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható. A Szolgáltató tiszteletben tartja a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

7. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató bizonyos esetekben feltárja és harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználók elérhető adatait. Ilyen eset lehet például: jogi eljárás esetén, bírósági, rendőrségi megkeresés esetén, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés alapos gyanúja esetén, a Szolgáltató érdekeinek sérelme, a Szolgáltatás nyújtásának veszélyeztetése esetén, stb.

8. A Szolgáltató előzetes írásbeli értesítés vagy indokolás nélkül szüneteltetheti vagy megszüntetheti a Szolgáltatást. A Felhasználónak rendszeresen be kell lépnie a Szolgáltatás web felületén keresztül. Ha a Felhasználó több mint 240 (kettőszáznegyven) napon keresztül nem lép be postafiókjába a webes felületen keresztül, a Szolgáltató a Felhasználó postaládáját törli.

9. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatás ingyenes, annak fenntartása reklámokkal támogatott. Semmilyen anyagi vagy más természetű ellenszolgáltatásra vonatkozó követelés nem támasztható a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó viseli mindazon költségeket, amelyek a Szolgáltatás eléréséhez, használatához szükségesek (eszközök, internet-hozzáférés költségei, stb.). A Felhasználó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos információkat, híreket e-mail üzenetben közölje a Felhasználóval.

10. A Szolgáltatást semmilyen profitorientált (üzleti) illetve politikai célra nem vehető igénybe. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben a Szolgáltatás szüneteltetésére vagy megszüntetésére, amennyiben tudomást szerez bármiféle üzleti vagy politikai célú felhasználásról. A Szolgáltatás a Felhasználó semmilyen formában nem árusíthatja, továbbá semmilyen termékkel, szolgáltatással, vagy más üzleti relevanciájú tevékenységgel árukapcsolásba nem vonhatja a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás felületein (kezelőfelület, kiküldött e-mail utolsó sorai, egyéb, jelen pillanatban nem használt vagy nem definiált felületeken) reklámokat helyezzen el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználónak különböző üzleti partnerektől származó direkt e-mailben küldeményben ajánlatokat küldjön.

11. A Szolgáltatást a Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa, de az esetleges technikai fennakadásból, az internet sajátos jellegéből adódó hibákért, az ezekből eredő károkért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató tehát nem vállal felelősséget a Szolgáltatás leállásából, adatvesztésből, elérési, az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb okokból eredő károkért. A Szolgáltató továbbá semmiféle, Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételéből eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre.

12. A Szolgáltatáshoz kapcsolódó szerzői jogok, domainek jogosultjai/tulajdonosai a Fjordmail International AS illetve az Info 2007 Kft. A Felhasználó nem jogosult ezek használatára, részeinek vagy egészének felhasználására, módosítására.

13. A Felhasználó vállalja, hogy amennyiben a jelen felhasználási feltételek megsértésével kárt okoz a Szolgáltatónak, azt teljes mértékben megtéríti.

14. Jogvita esetén a Szolgáltató és a Felhasználó egyaránt elismerik a Budapest II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét.

 

Budapest, 2022.09.20.