Az Indamail szolgáltatás

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

I.        A Tájékoztató célja, hatálya

1.1        A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az indamail szolgáltatáshoz (“Szolgáltatás”) kapcsolódóan alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket, és a szolgáltató mint adatkezelő adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

1.2        A jelen Tájékoztató az indamail szolgáltatás felhasználói által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

1.3        A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

1.4        Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a jelen Tájékoztatóban alább hivatkozott egyes Honlapokon hirdető, vagy azon más módon megjelenő az Adatkezelőn kívüli harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalmakhoz kapcsolódnak. Ugyanígy ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

II.        Fogalom meghatározások

2.1        Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.

2.2        Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül a Fjordmail International AS (Henrik Ibsens gate 42, 0255 Oslo, Norway; Email: post@fjordmail.no; Website: https://fjordmail.no; Adatkezelő).

Az Adatkezelő Norvégiában bejegyzett gazdasági társaság.

2.3        Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

2.4        Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek:


Név

Cím

Szolgáltatás

Adatkezelési tájékoztató linkje

Magex Solutions Kft.

1133 Budapest, Váci út 76.

informatikai, fejlesztési, üzemeltetési és tárhelyszolgáltatás

https://www.magex.hu/adatvedelmi-nyilatkozat

Info 2007 Kft.

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

informatikai, fejlesztési, üzemeltetési és tárhelyszolgáltatás

http://www.vipsolutions.hu/kapcsolat.php 

Indamedia Sales Kft.

1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.

médiahirdetésifelület-értékesítési szolgáltatások

https://ajanlat.indamediasales.hu/adatvedelem/Indamedia_Sales_Adatkezelesi_Tajekoztato 

2.5        Szolgáltatás: az indamail.hu domainen elérhető ingyenes online levelezési szolgáltatás.

2.6        Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatát.

2.7        Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.

III.        A kezelt Személyes adatok köre, az Adatkezelés célja, jogalapja

3

3.1        Ha a Felhasználó a Szolgáltatásra regisztrál, akkor az Adatkezelő kezelheti a Felhasználó alábbi Személyes adatait: email, alternatív email, profilkép, név, felhasználónév, nem, születési idő, bemutatkozó, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja, keresések, emlékeztetők, kedvencek, értesítések, hozzászólások, fórum feliratkozások.  

Ebben az esetben az Adatkezelés céljai a Felhasználó jogosultságainak azonosítása; a szolgáltatások biztosítása,  a Felhasználó  jogainak védelme, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése; statisztikák készítése, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Az adatok rögzítésére, kezelésére a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében) kerül sor.

A Személyes adatok kezelésére a Felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Szolgáltatás használata során általuk közölt Személyes adataik, illetve a róluk generált Személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét        

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által biztosított tárhelyszolgáltatás igénybevétele során harmadik fél szolgáltatónak (pl. reklámközvetítőnek, hirdetéskiszolgálónak) enged hozzáférést az általa használt felülethez, amely esetben sor kerülhet Személyes adatok kezelésére, úgy köteles ezen Adatkezelésről a felületen megadni a megfelelő tájékoztatást, és biztosítani az érintetteket megillető jogokat. Az Adatkezelő a tárhelyszolgáltatásra feltöltött Személyes adatok tekintetében önálló adatkezelés tevékenységet nem végez. A Felhasználó által bevont adatfeldolgozók, harmadik fél szolgáltatók által folytatott adatkezelések tekintetében az Adatkezelő a felelősségét kizárja.

A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általa bevont harmadik felek Adatkezeléséről az általa használt felületen a megfelelő tájékoztatást megadja, és az érintetteket a hatályos jogszabályok alapján megillető jogokat a jogszabályok által előírtaknak megfelelően biztosítja.

3.2        Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Ebben az esetben az Adatkezelés célja a Felhasználó megkeresésében foglaltak teljesítése. Az Adatkezelésre a Felhasználó  hozzájárulása alapján kerül sor.

3.3        Ha a Felhasználó saját döntése alapján a facebook fiókját összeköti az indamail fiókjával, akkor az Adatkezelő a fentiekben hivatkozottakon felül a Felhasználó következő Személyes adatait kezelheti: facebook profilnév, facebook profil URL-je, facebook profil azonosító, facebook profilkép, facebook e-mail cím, facebookban megadott lakcím, facebookban megadott nem, születésnap, bemutatkozás és weboldal url.

Ebben az esetben az Adatkezelés céljai a Felhasználó jogosultságainak azonosítása; a szolgáltatások biztosítása, a Felhasználó jogainak védelme, az informatikai rendszer biztonságának biztosítása és technikai fejlesztése; statisztikák készítése, az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. A Személyes adatok kezelésére a Felhasználók önkéntes hozzájáruló nyilatkozata alapján kerül sor.

3.2.4        Ha a Felhasználó ahhoz hozzájárulását adta, akkor az Adatkezelő részére hírlevelet küld. Ebben az esetben Adatkezelő kezeli a Felhasználó nevét és e-mail címét, valamint esetenként kérdőívek használatával a Felhasználóról további adatokat gyűjthet. Ezekben az esetekben az Adatkezelés céljai lehetnek a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák, elemzések készítése. Az Adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán alapul.

3.4        A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A Felhasználó által a( szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a Felhasználót terheli.

3.5        Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.

IV.        Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

4.1        Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „sütit”) helyezhet el. A sütik célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy süti nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

4.2        Az Adatkezelő személyre szabott szolgáltatások biztosítása során, sütik alkalmazásával a következő Személyes adatokat kezelik: érdeklődési kör információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).

4.3        A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a Szolgáltatás igénybevétele során generálódnak, és amelyeket az Adatkezelők rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

V.        Az Adatkezelés elvei, módja

5.1        Az Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik.

5.2        A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használják fel.

5.3        Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5.4        Adatkezelő a megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

5.5        A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot – a Szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

5.6        Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adják.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.  

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő  érdekeinek sérelme, a Szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

5.7        Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.8        Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

5.9        Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhívnak, akik részére Személyes adatokat továbbít.

.

VI.        Az Adatkezelések időtartama

6.1        A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.

A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a Szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, és az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok Adatkezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a Szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a Szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes Szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni.

6.2        A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.

6.3        Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

6.4        A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb Személyes adatokkal – a jogszabály által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a Szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

6.5        Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a Személyes adat törlését, a törlést az Adatkezelők végrehajtják. Törlés helyett az Adatkezelők – a Felhasználó tájékoztatása mellett – korlátozzák a Személyes adat felhasználását, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekét. A Személyes adatot az Adatkezelők mindaddig nem törlik, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a Személyes adat törlését kizárta.

VII.        Adatbiztonság, a Személyes adatok megismerése

7.1        Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Adatkezelő a Személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

7.2        Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy a Személyes adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. 

7.3        Az Adatkezelő a Személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a Személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen: 

7.4        A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, Személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

7.5        Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

VIII.        A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja

8.1        A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.

A Felhasználó által a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatás beléptető rendszerének beállításainál, illetve a Szolgáltatáshoz tartozó profil oldalon megtekinthetők.

Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az post@fjordmail.no e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az Adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt a Felhasználót más módon is beazonosítsa.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

8.2        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Felhasználó által a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan megadott Személyes adatok a Szolgáltatás beléptető rendszerének beállításainál, illetve a Szolgáltatáshoz tartozó profil oldalon módosíthatók. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

8.3        A Felhasználó kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak törlését.

A törlés megtagadható (i) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; vagy (ii) az Adatkezelő vagy harmadik valamely jogos érdekére hivatkozással; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában a Felhasználó Személyes adatait törli.

Az Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az Adatkezelő címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, személyazonosságának valamint az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett kérheti az érintettre vonatkozó adatok törlését.

8.4        A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha a Felhasználó vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A Felhasználó kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de a Felhasználó ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

A Felhasználó továbbá akkor is kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de a Felhasználó igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

8.5        A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott és a Felhasználó által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsák.

8.6        A Felhasználó tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. Az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszünteti, a kezelt Személyes adatokat zárolja, és a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

IX.        Adatfeldolgozás

9.1        Az Adatkezelő a Szolgáltatás biztosításához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

9.2        Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

9.3        Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

k a részükre továbbított Személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

X.        Adattovábbítás lehetősége

10.1        Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági hatrozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehetők felelőssé.

10.2        Az Adatkezelő egyes Személyes adatokat az Adatkezelés céljára tekintettel az általa bevont Adatfeldolgozók részére továbbíthatnak. Az Adatfeldolgozók a kapott Személyes adatokat az Adatkezelővel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más adatkezelési célra nem használhatják.

10.3        Az Adatkezelő minden lehetséges, rendelkezése álló beállítást elvégez annak érdekében, hogy az általa kezelt Személyes adatokhoz illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá.

10.4        Az Adatkezelő alapvetően az EGT területén tevékenykedő Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe. Azonban az Adatkezelésbe bevont Adatfeldolgozók személyére tekintettel nem zárható ki teljes bizonyossággal, hogy nem kerülhet sor a hozzáférhetővé tett adatok EGT-n kívüli országba történő továbbítására. Az Adatkezelő az adattovábbítások korlátozása és az adatbiztonság növelése érdekében mindenekelőtt ellenőrizte az alkalmazott technikai beállításokat, és mindazon esetekben, ahol arra lehetőség nyílt, kizárta a további adatátadás lehetőségét. Ezzel párhuzamosan az Adatkezelő ellenőrizte és folyamatosan ellenőrzi, hogy azokban az esetekben, amikor nincs szükség arra, hogy a kezelt Személyes adatok alapján érintett azonosításra kerüljön, az adatok az Adatkezelés minél korábbi fázisában anonimizálásra kerüljenek, és lehetőség szerint semmilyen módon – sem közvetlenül, sem közvetve, sem bármilyen másik adattal való összekapcsolás útján – ne lehessen azokból az érintettet azonosítani.

10.5        Amennyiben az Adatkezelő a Szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára a Felhasználó külön hozzájárulásának megkérése nélkül, azonban a Felhasználó megfelelő előzetes tájékoztatása mellett átadhatja az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás a Felhasználót nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen pont szerinti adattovábbítás esetén az Adatkezelő az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosít a Felhasználó számára arra, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén az adott Felhasználó adatainak a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

XI.        Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása

11.1        Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

11.2        A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

XII.        Jogérvényesítési lehetőségek

12.1        Bármilyen, Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az post@fjordmail.no e-mail címen.

12.2        A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

13.3        A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

Budapest, 2022. szeptember 30.